Wat is Hart boven Hard?

Hart boven Hard is een vereniging die mensen verbindt en zich inzet voor de grondrechten van iedereen. Ook in Torhout zetten wij ons hiervoor in. Daarom organiseren wij verschillende activiteiten. 

Bij onze activiteiten vinden wij het belangrijk dat iedereen kan deelnemen. Wij verzetten ons volledig tegen elke vorm van discriminatie of uitsluiting omwille van afkomst, financiële draagkracht,...

Hart boven Hard Torhout is de laatste jaren dankzij vele enthousiaste vrijwilligers sterk gegroeid en bestaat uit verschillende deelwerkingen.

Onze deelwerkingen

(klik op de foto voor meer info)

Naast onze vaste deelwerkingen organiseren we jaarlijks een aantal verbindende evenementen.